زمان برگزاری هر جلسه ختم 90 دقیقه می باشد و مراسم به صورت زنده پخش خواهد شد

گلهای خیریه مسجد جامع

تاج گل مصنوعی یک طبقه بسیار شیک با پایه فرفوژه مبلغ هدیه 100000 تومان

تاج گل مصنوعی دو طبقه بسیار شیک با پایه فرفوژه مبلغ هدیه 150000 تومان

تاج گل مصنوعی سه طبقه بسیار شیک با پایه فرفوژه مبلغ هدیه 200000 تومان

حجله گل آرایی شده همراه با لاله روشن و پایه فرفوژه مبلغ هدیه 100000 تومان

  • آدرس :   تهران، شهرک قدس( غرب )، ابتدای فاز 3، خیابان شهید حسن سیف، مسجد جامع شهرک قدس (غرب)
  • تلفن: 88362459-88362457
  • فکس : 88362459
  • پست الکترونیک : info@salonkhatm.ir
  •  تلفن همراه : 09031376016