زمان برگزاری هر جلسه ختم 90 دقیقه می باشد و مراسم به صورت زنده پخش خواهد شد

گلهای خیریه مسجد جامع

تاج گل مصنوعی یک طبقه بسیار شیک با پایه فرفوژه

تاج گل مصنوعی دو طبقه بسیار شیک با پایه فرفوژه

تاج گل مصنوعی سه طبقه بسیار شیک با پایه فرفوژه

حجله گل آرایی شده همراه با لاله روشن و پایه فرفوژه

  • آدرس :   تهران، شهرک قدس( غرب )، ابتدای فاز 3، خیابان شهید حسن سیف، مسجد جامع شهرک قدس (غرب)
  • تلفن: 88362459-88362457
  • فکس : 88362459
  • پست الکترونیک : info@salonkhatm.ir
  •  تلفن همراه : 09031376016